Logo_UBB

Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

NOI GENERATII DE BIOMATERIALE PENTRU STOMATOLOGIA COSMETICA

Home

Autoritatea contractanta

Rezumat Proiect

Rezumat etapa I 2012

Rezumat etapa II 2013

Rezumat etapa III 2014

Rezumat etapa IV 2015

Rezumat etapa V 2016

Despre noi

Parteneri

Bugetul proiectului

Echipamente

Lucrari publicate etapa I

Lucrari publicate etapa II

Lucrari publicate etapa III

Lucrari publicate etapa IV

Lucrari publicate etapa V

Legaturi utile

Evenimente

Manual de prezentare

Contact

 

 

Noi concepte privind realizarea si evaluarea unei noi generatii de biomateriale bazate pe agenti naturali utilizate in cosmetica stomatologica. Studii preliminare pentru sinteza unor nanoumpluturi pe baza de hidroxilapatita si hidroxilaapatita cu oxizi (Zn,Ti, Si) si fluor

 

 

Rezumat

Lucrarile actualei etape au avut in vedere realizarea obiectivelor proiectului respectiv: studii privind realizarea si evaluarea unei noi generatii de biomateriale bazate pe agenti naturali utilizate in cosmetica stomatologica. Studii preliminare pentru sinteza unor nanoumpluturi pe baza de hidroxilapatita si hidroxilaapatita cu oxizi (Zn,Ti, Si) si fluor.

In aceasta etapa sunt prezentate principalele date de literatura privind direcţiile prioritare în cercetarea de prevenire, diagnostic şi tratamentul modificărilor de colorare dentare, un istoric privind aparitia agentilor de albire, si cuprind atat date specifice tratamentului de albire cat si aspecte privind efectele secundare locale ale procedurilor de albire dentara şi efectul agenţilor de albire pe materialele dentare.De asemenea s-au prezentat studii de literatură privind utilizarea produselor naturale pentru albirea dintilor, exemplificând prin evaluarea experimentala tratamentele discromiilor dentare si mecanisme de actiune pe dinţi extrasi utlizând agenţi de albire experimental şi comerciali.

In cadrul acestei etape s-au realizat câteva extracte din urmatoarele fructe şi legume: rădăcină de hrean; rădăcină de telina; mere; struguri; gutui.S-au realizat studii de laborator privind obtinerea de noi nanoumpluturi biocompatibile cu efect de albire si remineralizare,  biocompatibile ca si componente ale materialelor cu destinatie cosmetică dentară, precum si in vederea stabilirii idealului pentru albire si reminelarizare . A fost studiata sinteza in laborator a unor nanoumpluturi avand ca si componenta principala hidroxiapatita (HA) obtinuta in forma nano. Pentru sinteza hidroxilapatitei s-a  experimentat metoda de sinteză pe cale umedă, prin precipitare, variind materiile prime, conditiile de reactie, tratamentul termic. A fost studiata in laborator realizarea a 4 tipuri de nanoumpluturi pe baza de HA si anume: HA-SiO2, HA-ZnO, HA-TiO2 şi fluoroapatita, stabilindu-se conditiile de obtinere si influienta tratamentului termic asupra pulberilor. Pulberile sintetizate au fost studiate si analizate prin spectroscopie FTIR, difractie cu raze X, Microscopie electronică de baleaj (SEM) şi microscopie electronică prin transmisie de înaltă rezoluţie (TEM)Pentru aprofundarea studiilor şi exemplificarea cât mai corectă a efectului agenţilor de albire atât pe materialele utilizate in stomatologie cât şi pe ţesuturile dentare dure am abordat câteva aspecte privind monitorizarea efectelor terapeutice ale albirii- diferenţa de culoare. In cadrul acestei etape s-a dezvoltat un program de evaluare a translucenţei digital. Acest program ne va indica translucenţa materialelor şi a ţesuturilor dentare dure, îainte şi după albire. De asemena aşa cum am prezentat in acest raport pe esantioane de materiale supuse colorări si apoi procesului de albire.  In cadrul acestei etape s-au trimis spre publicare 3 articole in reviste cu indice de impact, s-au publicat 5 rezumate in volume suplimente ale unor reviste cotate ISI, s-a publicat o lucrare in revista B+, s-au sustinut 4 conferinte orale la diverse manifestari nationale si internationale si s-au publicat 5 lucrari la conferinte internationale

Dinţii:

a. S1 tratat cu gel experimental (scor 2)

b. S2 tratat cu Opalescence 15% (scor 2)

c. S3 tratat cu gel de acid fosforic 37% (scor 4)

d.S4. proba de control (score 1)

Pentru etapa urmatoare ne propunem experimentare si formularea noilor materiale de albire, efectuarea unor analize interdisciplinare privind acţiunea agenţilor coloranţi şi a potenţialului terapeutic al materialelor realizate, analiza microstructuri, compozitiei stabilitate chimica si biocompatibilitatea. Studii comparative intre noile biomaterile pe baza de agenti naturali si produsele comerciale cu peroxizi.