Logo_UBB

Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

NOI GENERATII DE BIOMATERIALE PENTRU STOMATOLOGIA COSMETICA

Home

Autoritatea contractanta

Rezumat Proiect

Rezumat etapa I 2012

Rezumat etapa II 2013

Rezumat etapa III 2014

Rezumat etapa IV 2015

Rezumat etapa V 2016

Despre noi

Parteneri

Bugetul proiectului

Echipamente

Lucrari publicate etapa I

Lucrari publicate etapa II

Lucrari publicate etapa III

Lucrari publicate etapa IV

Lucrari publicate etapa V

Legaturi utile

Evenimente

Manual de prezentare

Contact

 

 

Realizare prototip - sisteme. Experimentarea şi verificarea prototipului. Demonstrarea  funcţionalităţii şi utilităţatii materialelor şi sistemelor obţinute în vederea promovării. Elaborare manual de prezentare.

 Rezumat
Lucrările actualei etape au avut în vedere realizarea obiectivelor proiectului, respectiv: realizare prototip – sisteme, analiza efectelor terapeutice de decolorare a materialelor realizate, studii de colorimetrie, microscopie şi interpretare computerizată a imaginilor preluate digital, demonstrarea funcţionalităţii şi utilităţatii materialelor şi sistemelor obţinute în vederea promovării, analiza microstructurii, compoziţiei, stabilitate chimică şi biocompatibilitate şi studii comparative între noile biomateriale pe bază de agenţi naturali şi produsele comerciale cu peroxizi, elaborare manual de prezentare şi elaborare şi înaintare cerere de brevet. Pentru acestă etapă s-au realizat şi experimentat trei sisteme de gel de albire cu nanoumpluturi pentru remineralizare şi fără nanoumpluturi, folosind sucuri de fructe şi legume şi pentru concentrarea gelului am folosit şi extracte liofilizate. În acest sens, am urmărit stabilitatea în timp a produsului, evaluarea eficacităţii acestor materiale experimentale de albire asupra materialelor compozite, şi smalţ dentar, comparativ cu un materiale similare comerciale consacrate, gelul Opalescence 16%, 45%, 6% şi BrightBleach. Compoziţia şi identificarea acizilor organici din biomaterialele noi, pe bază de agenţi naturali experimentale, formulate, s-a făcut prin cromatografie HPLC. În acest sens am urmărit stabilitatea în timp a produsului, pH-ul şi aciditatea totală.
Demonstrarea şi testarea funcţionalităţii s-a făcut prin punerea la dispoziţia medicilor stomatologi produsul şi studiile pentru testarea lui preclinică. Criteriile alese pentru evaluare au fost: Forma de condiţionare; Modul de aplicare; Consistenţa gelului; Stabilitatea fizică a produsului; Stabilitatea sistemului de activare; Biocompatibilitatea la ţesuturile dentare; Stabilirea efect ului de remineralizare. 
S-a constatat că sistemele testate corespund din punct de vedere a tehnicilor stomatologice şi a rezultatelor obţinute, nu sunt toxice şi nici nu dau efecte secundare, deci este un produs competitiv pentru domeniul de aplicare, adică albirea şi remineralizarea ţesuturilor dure dentare. Nu s-au constatat separări de faze sau schimbarea vâscozităţii în timp de 8 luni.
Pentru analiza efectelor terapeutice de decolorare a materialelor realizate, studii de colorimetrie, microscopie şi interpretare computerizată a imaginilor preluate digital s-au făcut studii pe eşantioane de nanocompozite experimetale (P31,P61, P11) şi comerciale (Nanofill, Filtek Supremesupuse procesului de colorare în cafea şi îmbătrânire în salivă artificială. S-au determinat parametri cromatici prin trei metode consecrate, spectrofotometrie UVVIS, VitaEasyshade şi măsurarea computerizată cu imagini digitale cu programul Dentcolor dezvoltat în cadru colectivului nostru. Toate studiile au urmărit diferenţele de culoare în timp, rugozitatea materialului, comparând efectul gelului experimental de albire cu geluri comerciale deja consacrate pe piaţă.
Testarea funcţionalităţii prin analiza microstructurală, a structurilor dure dentare înainte şi după aplicarea biomaterialului nou realizat s-a făcut prin SEM şi AFM (microscopie de forţă atomică) pe dinţi extraşi sănătoşi, în comparaţie cu dinţi de la bolnavi cu insuficinţă renală. De asemenea s-a testat influenţa demineralizării (în cola, soluţie de acid citric, salivă artificială) /mineralizării (GC Tooth Mousse Remin Pro, G29) asupra structurii smalţului dentar prin spectroscopie FTIR. În etapa actuală, s-a urmărit testarea acestor produse comparativ cu materialul comercial Opalescence 16%, din punct de vedere al: eficienţei efectului terapeutic de modificare a culorii şi efectele posibile apărute la nivelul smalţului dentar. Pentru acest studiu putem spune că gelurile pe bază de extracte naturale produc efecte de albire mai mari decât limita de acceptabilitate a modificărilor de culoare dentară, deci pot fi cu uşurinţă percepute de observator. S-a făcut studiul de vabilitate celulară pentru cele trei geluri G28,G29, G30 în comparaţie cu Opalescence 16%,  pe două culturi de celule: celule fibroblastice şi de folicul dentar. Cel mai important efect de scădere a viabilităţii a fost pentru gelul comercial iar cel mai scăzut efect de scădere a viabilităţii a fost înregistrat pe gelul experimental G28.
În cadrul acestei etape s-au publicat 8 articole ISI, 1 articol în volumul conferinţei, s-au trimis spre publicare 1 articol ISI şi au fost acceptate până acuma 2 articole. S-au susţinut: 7 conferinţe dintre care 2 lucrări invitate, 2 prezentăre orala şi 3 postere la diverse manifestări naţionale şi internaţionale, 4 capitole de carte.
Pentru etapa următoare ne propunem: Optimizare şi definitivare parametri tehnologici de obţinere a noilor biomateriale; Verificarea reproductibilităţii caracteristicilor sistemelor. Elaborare specificaţie tehnice. Definitivarea studiilor biologice şi preclinice.

Rezultate

 

 

Biomaterial nou pe bază de agenţi naturali cu nanoumputurile sintetizate utilizat pentru albirea dintilor

 

 

 

NU UITATI alternativă reală şi viabilă pentru numeroase cazuri de discromii dentare

 

 

Analiza efectelor terapeutice de decolorare a materialelor realizate. Studii de colorimetrie, microscopie şi interpretare computerizată a imaginilor preluate digitalTehnica de măsurare  a diferentelor de culoare Dentcolor

 

 

Evaluarea efectului unor materiale de albire, cu conținut în extracte naturale, asupra culorii și rugozității nanocompozitelor dentare de restaurare direct

 

Figura 4. a) Aspectul eșantioanelor după procesul de albire prin protocoalele propuse; b) Variația culorii eșantioanelor supuse procedelor de albire

Studiul evaluări eficienţei efectele posibile ale albirii dentare asupra smalțului dentar prin microscopia electronică de baleiaj (SEM)

Figura 9. Imagini de microscopie electronică ale smalţului dentar de la pacienţi sănătoşi înainte de albire (I), după albirea cu gelul experimental G28(II), după albirea cu gelul Opalescence® PF 16%(III)