Logo_UBB

Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

NOI GENERATII DE BIOMATERIALE PENTRU STOMATOLOGIA COSMETICA

Home

Autoritatea contractanta

Rezumat Proiect

Rezumat etapa I 2012

Rezumat etapa II 2013

Rezumat etapa III 2014

Rezumat etapa IV 2015

Rezumat etapa V 2016

Despre noi

Parteneri

Bugetul proiectului

Echipamente

Lucrari publicate etapa I

Lucrari publicate etapa II

Lucrari publicate etapa III

Lucrari publicate etapa IV

Lucrari publicate etapa V

Legaturi utile

Evenimente

Manual de prezentare

Contact

 

 

Optimizare şi definitivare parametrii tehnologici de obţinere a noilor  biomateriale. Verificareareproductibilităţiicaracteristicilorsistemelor. Definitivarea studiilor biologice şi preclinice. Elaborare brevete. Diseminare informaţii

 

Rezumat

 

În cadrul primelor patru etape a cercetărilor s-au relizat următoarele obiective: ►realizare prototip – sisteme; ►analiza efectelor terapeutice de decolorare a materialelor realizate; ►studii de colorimetrie, microscopie şi interpretare computerizată a imaginilor preluate digital; ►demonstrarea funcţionalităţii şi utilităţatii materialelor şi sistemelor obţinute în vederea promovării; ►analiza microstructurii, compoziţiei, stabilitate chimică şi biocompatibilitate cu studii comparative între noile biomateriale pe bază de agenţi naturali şi produsele comerciale cu peroxizi;►elaborare manual de prezentare şi elaborare; ►înaintare cerere de brevet. Pentru acestă etapă s-a propus si realizat:►optimizarea si definitivarea parametrilor tehnologici de obţinere a noilor biomateriale;►verificareareproductibilităţiişicaracteristicilesistemelor; ►definitivarea studiilor biologice şi preclinice; ►s-a inaintat a doua cerere de brevet.În această etapă 5 – s-a realizat optimizarea şi definitivarea parametrilor tehnologici de obţinere a noilor  biomateriale şi s-a definitivat şi verificat reproductibitatea gelurilor de albire pentru produsele care au dat cele mai bune rezultate în scopul propus spre rezolvare în acest proiect. S-a întocmit fisa de produs şi specificaţia tehnică cu denumirea “COSMETICDENT”  cod G19 şi G30 conform obiectivelor din această etapă.

            În vederea susţinerii concluziilor legate de compoziţia şi parametrii optimi de obţinere ai biomaterialelor experimentale, s-au selectat pentru caracterizare şi definitivarea parametrilor tehnologici 2 geluri de albire, unul cu nanopulberi de hidroxilapatită (HA) şi hidroxilapatită cu oxizi şi flor (HA-ZnO, HA-TiO2, HA-SiO2, HA-F) –G19 şi al doilea fără pulberi doar cu agent de regenerare gel-G30.

S-a determinatcantitatea totală de acizi organici, flavonoidele si acizi fenolici din probele de gel G19 şi G30, prin metoda HPLC-UV. Flavonoidele si acizi fenolici sunt una dintre sursele naturale utilizate de medicină cu importante proprietăti antibacteriene, antiinflamatorii si antioxidante, precum si de stimulare a sistemului imunitar.

În această etapă s-a evaluat pe culturi de celule stem derivate din foliculul dentar si pe fibroblaytti dermici citotoxicitatea generată de expunerea  acestora la trei geluri de albire, două obţinute experimental (G19 si G30) şiunul comercial(Opalescence 10%, Ultradent, South Jordan, UT, Statele Unite ale Americii) pentru comparaţie. În plus, s-a urmărit viabilitatea fibroblastelor si celulelor stem de folicul dentar după expunere la compozitele studiate şi prezentate în etapele 3 şi 4 albite cu gelurile mentionate.

Evaluarea cât mai complexă a gelurilor de albire alese spre definitivare, testare si cuantificarea efectului antibacterian reprezintă o etapă importantă. Acest studiu, prin efectele promitătoare de inhibitie a efectului antimicrobian vine să sustină si să întărească ideea că gelurile de albire pe bază de extracte naturale au demonstrat un intens efect antibacterian asupra diverselor microorganisme testate.

Pentru a definitivaşiverificaefectulalbirii, s-a studiatefectul de albire al gelului experimental G30 şi a treigeluricomercialeasupraunoreşantioane din răşinicompozite, utilizândatâtdiferenţa de culoare ΔE*ab, câtşinoulindice WID (Whiteness Index) bazatpeparametriicromatici CIELAB. S-a studiat efectul acelorasi agenti de albire asupra rugozităţii suprafeţelor răsinilor compozite.

S-a evaluat eficienţa a două geluri de albire pe ceramica hibridă CAD/CAM Vita Enamic colorată accelerat în prealabil.         

S-a testat efectul de albire diferenţiat utilizând două tipuri de structuri dentare - smalt şi dentină. În acest studiu s-a urmărit evaluarea comparativă a procesului de albire, a două materiale-unul comercial pe bază de peroxid de carbamidă 16% (Opalescence 16% PF) si unul experimental G19, pe bază de compuşi naturali, cu adaos de substanţe remineralizante.

S-a studiat aprecierea modului în care forma esantioanelor cheilor de culori influentează precizia alegerii culorii în medicina dentară.

În cadrul acestei etape s-au publicat 3 articole ISI, s-au trimis spre publicare 3 articole ISI care au fost acceptate, s-a înaintat spre publicare o cerere de brevet cu nr. A/00900/ 24.11.2016. S-au susţinut: 8 conferinţe la diverse manifestări naţionale şi internaţionaledintre care: 2 lucrări invitate, 2 prezentări orale, 4 postere,1 Specificatie tehnica si 1|Fisa produs Cosmeticdent – G19 si G30.