Logo_UBB

Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

NOI GENERATII DE BIOMATERIALE PENTRU STOMATOLOGIA COSMETICA

Home

Autoritatea contractanta

Rezumat Proiect

Rezumat etapa I 2012

Rezumat etapa II 2013

Rezumat etapa III 2014

Rezumat etapa IV 2015

Rezumat etapa V 2016

Despre noi

Parteneri

Bugetul proiectului

Echipamente

Lucrari publicate etapa I

Lucrari publicate etapa II

Lucrari publicate etapa III

Lucrari publicate etapa IV

Lucrari publicate etapa V

Legaturi utile

Evenimente

Manual de prezentare

Contact

 

 

COORDONATOR

 

Universitatea Babes-Bolyai -Institutul de Cercetari in Chimie „Raluca Ripan” Cluj-Napoca, cu sediul în localitatea Cluj-Napoca, str. Mihail Kogălniceanu, nr.1,  codul poştal 400084, telefon 0264/405300, fax 0264/59190, e-mail cercetare@staff.ubbcluj.ro,  cod fiscal 4305849, cont bancar IBAN RO 19 TREZ 2165003XXX006747 deschis la Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca e-mail:cercetare@staff.ubbcluj.ro, reprezentată prin RECTOR Acad. prof. univ. dr. Ioan-Aurel POP, Director financiar-contabil ec. Istvan PUSOK, si Director de proiect Dr. MARIOARA MOLDOVAN, CSI, tel. 0364-405972, Fax: 0364-405972., email: mmarioara2004@yahoo.com

 

 

PARTENERI

 

Universitatea de Medicina si Farmacie “Iuliu Hatieganu”, Cluj-Napoca cu sediul in Cluj-Napoca, str. Emil Isac nr. 13, tel. 0264-597256. fax 0264-597257, e-mail: airimie@umfcluj.ro , cod fiscal 4288047, cont IBAN RO 48TREZ216500317X019500, Trezoreria statului Cluj, reprezentat prin Rector Conf.dr.Alexandru IRIMIE şi director economic Ec. Sorina TECAR si Responsabil de proiect Conf.dr.Diana DUDEA, tel. 0723203673, Fax:-, email: ddudea@umfcluj.ro

 

Metav - Cercetare Dezvoltare S.A. Bucuresti, cu sediul în Bucuresti,Sector2, C.A.Rosetti nr.31, tel: 031-4055013, fax: 031-4055012, e-mail: ioncea@metav-cd.ro, inregistrata la Registrul Comertului nr.-, cod fiscal R16261916, cont bancar IBAN: RO24INGB0000999900978627deschis la ING Bank Balcescu sau RO69TREZ7025069XXX005686 - Trezorerie Sector 2 Bucuresti, reprezentata prin DIRECTOR General Dr.Ing. Anghel IONCEA, Responsabil de proiect dr.ing. Vasile EUGENIU, tel. 031-4055013, Fax: 031-4055012, email: vasile@metav-cd.ro

 

Universitatea Tehnica Cluj-Napoca, cu sediul în in Cluj-Napoca, str. C.Daicoviciu nr.15, Cod 400020, tel: 0264-401202, fax: 0264-592055, e-mail: Aurel.Vlaicu@com.utcluj.ro, cod fiscal 4288306, cont bancar IBAN: RO03TREZ2165003XXX006744, Trezoreria Cluj, reprezentata prin RECTOR Prof.dr.ing. Aurel VLAICU, Contabil sef/Director economic Ec. Adriana OCHIŞ si Responsabil de proiect IDT.ing.George Liviu POPESCU, tel. 0264-401778 (0743174196), Fax: -, email: george.popescu@chem.utcluj.ro

 

S.C. Remed Prodimpex S.R.L. Bucuresti, cu sediul în Bucuresti, Sector2, Bd.Basarabiei nr.208 A/32, Cod 022131, tel: 021-3527998, fax: 021-3528071, e-mail:-, inregistrata la Registrul Comertului nr.-, cod fiscal -, cont bancar IBAN: Cont RO55BRDE441SV15010264410 deschis la Banca Romana de Dezvoltare-Sucursala Titan Bucureşti, Cont RO36TREZ7025069XXX003855 Trezoreria Statului Bucuresti, reprezentat prin Directorul Societatii Dr.Ing. Petru BODOGA, si Responsabil de proiect ing. Camelia AGAPESCU, tel. 0744658715, Fax: 0213528071, email: c_agapescu@yahoo.com